Política de l’empresa

La Direcció d’Obres i Contractes Penta, S.A., empresa especialitzada en l’àmbit de la construcció, rehabilitació i manteniment d’edificacions públiques i privades, és conscient de què ens trobem en un mercat molt competitiu. Per aquest motiu, apostem per impulsar la integració d’un sistema de gestió basat en les normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, ISO 45001.

Mitjançant la integració d’aquest sistema, volem que tota la empresa dugui a terme un objectiu comú, encaminat a satisfer les expectatives dels nostres clients, garantir la seguretat del personal, i les persones que es puguin veure afectades per la nostra activitat, i desenvolupar la nostra activitat amb respecte cap al medi ambient.

Per aconseguir dur a terme aquesta fita, aportarem els recursos humans, tècnics i materials, necessaris per al compliment de cadascuna de les activitats, es crearan unes metodologies d’acció i prevenció, així com un seguiment dels objectius que compleixin amb els compromisos adoptats.

Les bases fonamentals en les que es basa el nostre sistema de gestió són les següents:

  • Garantir el compliment de les normatives vigents.
  • Aconseguir una comunicació fluida amb els nostres clients i així poder oferir d’aquesta manera un servei eficaç, adaptant-lo a les seves necessitats i d’aquesta manera aconseguint una millor qualitat.
  • Assegurar un acompliment del compromís de protecció ambiental tant per part de la nostra organització com dels nostres proveïdors i subcontractistes, mitjançant un control exhaustiu de tots els processos relacionats amb l’entorn, a fi de minimitzar la contaminació i l’afectació amb el medi ambient.
  • Garantir les condicions de seguretat i salut dels nostres treballadors, i les persones que es puguin veure afectades per la nostra activitat, per prevenir lesions i el deteriorament de la salut, eliminar els perills i reduir els riscos per a la seguretat i la salut, mitjançant l’aportació de recursos necessaris.
  • Fomentar la participació, consulta, formació, informació i comunicació de tot el nostre personal, en matèria de qualitat, seguretat i medi ambient.
  • Avaluar periòdicament els nostres resultats, obtenint noves millores per a la seva posterior aplicació a la nostra organització, amb la finalitat de millorar contínuament el nostre sistema integrat de gestió, i poder reduir costos, sense minvar la qualitat, la seguretat i sota cap concepte que es vegi afectat el medi ambient.
Construimos- Rehabilitamos- Mantenemos