Espacios protegidos

Espacios protegidos

El manteniment és una de les àrees d’especialització d’OIC Penta. La nostra constructora té una funció destacada a Barcelona, ciutat en la qual realitza treballs de manteniment regulars. El Park Güell, els monuments de la ciutat, el mobiliari urbà, les escoles públiques i els centres d’atenció als animals dins de l’àmbit comarcal son supervisats per OIC Penta.

Project Description

Client: Ajuntament de Barcelona