Escola Bressol Municipal Can Rosés

Escola Bressol Municipal Can Rosés

  • Propietat: INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE BARCELONA (IMEB)
  • Arquitectes: Jordi Seguro i Diana Dias (INTEGRAL AC)
  • Direcció d’execució: Oriol Guasch (GESOB)
  • Coordinació Seguretat i Salut: Nuria Ruiz (SGS TECNOS S.A)

Project Description

Location: Carrer de Déu i Mata, 57, Barcelona