Quant a OIC Penta

Quant a OIC Penta

L’empresa Obres i Contractes PENTA SA va néixer l’any 1994 i va ser creada per un grup de professionals amb una contrastada experiència i amb un leitmotiv: la passió per l’arquitecturai amb un objectiu clar, fer realitat els seus projectes.

Des del seu inici, l’empresa ha mantingut com a valors fonamentals el seu compromís de qualitat i el rigor tècnic en les seves realitzacions, tot això avalat per personalaltament qualificat.

Pel nostre compromís de renovació constant, s’han obert noves línies de treball com són l’obra iniciada en 2011 amb la construcció d’un pàrquing en el centre de Barcelona, del qual som concessionaris de la seva explotació, i les obres dedicades al manteniment d’escoles, en les quals tenim àmplia experiència, ja que hem col·laborat amb el Consorci d’Educació de Barcelona, amb la contracta de la Zona B (districtes de Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí) i l’Ajuntament de Barcelona en el manteniment del Parc Güell.

La Direcció d’Obres i Contractes Penta, S. a., empresa especialitzada en l’àmbit de la construcció, rehabilitació i manteniment d’edificacions públiques i privades, és conscient que ens trobem en un mercat molt competitiu. Per aquest motiu, apostem per impulsar la integració d’un sistema de gestió basat en les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

Mitjançant la integració d’aquest sistema, volem que tota l’empresa dugui a terme un objectiu comú, encaminat a satisfer les expectatives dels nostres clients,garantir la seguretat del personal i desenvolupar la nostra activitat amb respecte cap al medi ambient.

Per a aconseguir dur a terme aquest objectiu, aportarem els recursos humans, tècnics i materials, necessaris per al compliment de cadascuna de les activitats, es crearan unes metodologies d’acció i prevenció, així com un seguiment dels objectius que compleixin amb els compromisos adoptats.

Les bases fonamentals en les quals es basa el nostre sistema de gestió són les següents:

  • Garantir el compliment de les normes vigents.
  • Aconseguir una comunicació fluida amb els nostres clients i així poder oferir un servei eficaç, adaptant-lo a les seves necessitats i aconseguint una millor qualitat.
  • Assegurar un compliment del compromís ambiental tant per part de la nostra organització com dels nostres proveïdors i subcontractistes, a través d’un
    control exhaustiu de tots els processos relacionats amb l’entorn, a fi de minimitzar la contaminació i la incidència en el medi ambient.
  • Garantir les condicions de seguretat i salut dels nostres treballadors, mitjançant l’aportació dels recursos necessaris.
  • Fomentar la participació, formació, informació i comunicació de tot el nostre personal, en matèria de qualitat, seguretat i medi ambient.
  • Avaluar periòdicament els nostres resultats, obtenint noves millores per a la seva posterior aplicació en la nostra organització, amb la finalitat de millorar
    el nostre sistema integrat de gestió, i poder reduir costos, sense minvar la qualitat, la seguretat i que el medi ambient no es vegi afectat en cap concepte.

Pòlisses d’assegurances

Obres i Contractes PENTA S. a. disposa de tota mena d’assegurances que garanteixen les nostres actuacions: assegurança d’accidents amb l’asseguradora PG Previsora General, Pòlissa de Responsabilitat Civil (RC) amb l’asseguradora HDIHannover Internacional de 3.000.000,00€ i, cada vegada que s’inicia una obra, contractem la pòlissa específica Tot Risc Construcció (TRC) amb l’asseguradora Plus ultra Segurs.

Acreditacions i certificacions

Construïm - Rehabilitem - Mantenim