Espais de transformació social, cohesió, coneixement i cultura

Espais de transformació social, cohesió, coneixement i cultura

És setembre, ha començat un nou curs escolar i a OIC Penta volem posar en valor alguns dels projectes que han desenvolupat els nostres equips a edificis docents. Aquests són els espais en els que les societats adquireixen els coneixements necessaris per evolucionar, per desenvolupar-se, on es creen ciutadans i ciutadanes crítiques capaces de transformar la realitat actual.

La importància d’aquests espais és determinant per construir societats vertaderament formades i capaces de posar en marxa el desenvolupament i el canvi social per aconseguir un món millor. Per aquesta raó, els edificis on es duu a terme aquesta activitat han d’adequar-se a la importància de l’activitat que es desenvolupa al seu interior.

A continuació, recordem tres projectes que vam realitzar a l’interior d’espais docents amb l’objectiu de millorar-los i fer-los més dinàmics: adaptats a les necessitats de l’alumnat, el professorat i les tècniques educatives actuals.

 

Institut Joanot Martorell, Esplugues de Llobregat

L’actuació a l’institut Joanot Martorell va tenir com a objectiu la rehabilitació del revestiment de les façanes de l’edifici inicial i reparar els terres danyats.

Es va aplicar un Sistema d’Aïllament Tèrmic a l’Exterior (SATE) amb acabat de morter monocapa raspat a tota la superfície afectada. Va utilitzar-se aquesta tècnica a la totalitat de la façana excepte a la zona inferior del pati de l’escola ja que, per les seves condicions d’elevat trànsit, es va revestir amb una façana ventilada de taulers de HPL amb rastrells cada 20 cm per assegurar la seva integritat davant continus cops.

A tres aules i un laboratori de la planta primera i cinc aules de la planta segona hi havia diverses peces de paviment de terratzo trencades. L’equip va extreure les que estaven en mal estat i es van reomplir els forats, aplicant una capa de morter autoanivellant i disposant un nou paviment de PVC homogeni pur en lloses als espais que es trobaven afectats.

 

 

Escola Montserrat, Sant Just Desvern

L’objectiu del projecte realitzat a l’escola Montserrat va ser  l’adequació del porxo a dos espais aula, la reforma d’una sala destinada a AMPA per al nou ús de lavabos i la reforma d’una zona de pas per a ubicar l’AMPA.

Aquesta actuació va ser una segona fase de remodelació general que va inloure una primera fase on es van crear dues aules (a la mateixa zona de porxo, en l’espai homòleg que es situa al costat) i la reforma de l’altre espai homòleg a l’AMPA i un magatzem, també per a lavabos.

 

 

Tant el projecte de l’institut Joanot Martorell com l’escola Montserrat van ser encarregats per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU. Tanmateix, l’equip en ambdós projectes va ser constituït per l’arquitecte Jordi Canyelles i Torrents de Bèric Arquitectura i els arquitectes tècnics Glòria Aldavert Tomàs i Jordi Leiva Bautista. L’equip d’OIC Penta va ser dirigit pel cap d’obra Conrado Vázquez.

 

Escoles Velles, Riudoms

L’edifici, conegut com Escoles Velles, es va construir l’any 1948 i va ser el lloc on, durant dècades, els veïns i veïnes de Riudoms van anar a aprendre i formar-se. La primera construcció estava formada per una estructura de parets de càrrega i forjat unidireccional. A posteriori, l’any 1968 es va realitzar la remunta d’una planta en que es van aixecar les parets de càrrega i es va construir la coberta amb encavallades metàl·liques.

Actualment la construcció no té la funció d’escola, però continua sent un lloc d’inspiració, idees, projectes i transformació. Les obres es van realitzar perquè existia la necessitat que les entitats culturals del municipi tinguessin un espai per a realitzar les seves activitats i així dotar l’equipament d’un ús cívic, docent i cultural.

El projecte es va executar en dues fases. En una primera etapa es va rehabilitar la planta baixa i la planta primera, amb el nou nucli de comunicació vertical, i en una segona fase es va executar la rehabilitació de la planta segona amb la substitució de la coberta.

L’obra va estar dirigida per l’Ajuntament de Riudoms, l’arquitecta va ser la Rosa Gomis i l’aparellador en Joan Alonso. L’execució del projecte es va dur a terme des de la delegació d’OIC Penta a Tarragona.

 

Com hem comentat, l’edifici es va destinar a allotjar una gran part de les entitats i associacions del municipi: l’Esplai Riudomenc, la Revista L’Om, l’AMPA Escola Beat Bonaventura Gran, Tallers de Colors, Vol i Boiet, AMPA Institut Joan Guinjona i l’Associació Bella Llar.

A més a més, les Escoles Velles disposen d’una cuina i aules destinades als cursos, tallers i xerrades que organitza la Regidoria d’Educació i Formació. Al primer pis, compta amb una sala de conferències amb capacitat per a més de 100 persones, d’ús municipal i també a disposició de totes les entitats i associacions de Riudoms.

 

Vols conèixer tots els centres educatius en els que hem treballat? Construïm, rehabilitem i mantenim.

Si vols iniciar un projecte, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

 

Imatges: Kris Moya Studio

Write a Reply or Comment