Pineda Arquitectes: “El projecte de l’Institut Escola Antaviana no passarà desapercebut en termes de significació”

Institut Escola Antaviana

Pineda Arquitectes: “El projecte de l’Institut Escola Antaviana no passarà desapercebut en termes de significació”

Situat al cor de Nou Barris, l’Institut Escola Antaviana és un eix vertebrador de la vida veïnal del districte. Per aquest motiu, el Consorci d’Educació de Barcelona va obrir concurs per millorar les instal·lacions del centre de manera que l’escola pugui continuar oferint uns serveis educatius referents a la ciutat. OIC Penta, de manera conjunta amb el despatx Pineda Arquitectes, va presentar un projecte que va guanyar el concurs per reconfigurar aquest ambiciós espai docent.

D’aquesta manera, el projecte de l’Institut Escola Antaviana destaca per ser un pla conjunt de l’equip d’arquitectes i la constructora. Un fet que permet optimitzar la fase d’execució d’obra i ajustar al màxim tota mena de detalls per evitar retards o imprevistos.

Ens trobem a la segona fase d’ampliació d’Antaviana. Pineda Arquitectes explica en què consisteix el projecte i els reptes que presenta aquesta obra.

 

  • El projecte de l’escola Antaviana es va presentar de forma conjunta amb el despatx Pineda Arquitectes i la nostra constructora, OIC Penta. En què consisteix?

 

Es tracta de la segona fase de l’ampliació de l’Institut Escola Antaviana. La primera fase constava d’un conjunt d’aules i espais educatius. En el cas que ens ocupa, per la segona fase, el programa contemplava tres espais polivalents en planta baixa i una pista polivalent de grans dimensions en la planta soterrània, amb els seus vestuaris.

El repte és encabir aquest programa en una parcel·la amb una forma bastant capritxosa, i molt justos d’espai. Cal aconseguir una circulació independent entre el gimnàs i les aules polivalents i que es pugui accedir al pati amb l’escola tancada. És un requeriment habitual als edificis escolars, però en aquest cas encabit en molt poc espai i alçada.

  • Què hi ha actualment?

 

Actualment al solar hi ha un petit edifici de vestuaris que serveix a una pista exterior. Els vestuaris els integrarem en el programa del nou edifici.

 

  • Quines idees s’han aportat sobre el projecte que tenia prèviament el client?

 

La proposta que vam plantejar amb OIC Penta proposava un canvi en el plantejament inicial del programa, ubicant els vestuaris en una franja edificable, a sota d’un talús ajardinat que caldrà mantenir. D’aquesta manera, es va poder distribuir la planta baixa amb més amplitud i llibertat. A més, el programa funciona millor.

D’altra banda, per donar resposta al requeriment d’una construcció industrialitzada, però en un solar de geometria irregular, vam plantejar un sistema constructiu de parets portants amb CLT, que ens donava més llibertat geomètrica. A l’escola els va semblar molt interessant!

 

  • Quines peculiaritats presenta l’obra en el disseny i la construcció?

 

L’obra presenta diversos reptes de construcció. Per un costat, tenim un clavegueram de grans dimensions que haurem de traslladar. Per l’altre, hem de recalçar uns murs de contenció existents de l’escala pública que separa la primera fase i l’ampliació prevista. Tot això amb unes condicions d’accés ajustades, ja que l’espai públic de davant de la parcel·la l’han acabat recentment i no ens el deixen afectar.

 

  • Quina és la filosofia darrere del disseny del projecte?

 

El primer que tens en ment quan abordes un projecte és donar la millor resposta possible al teu client, que té una responsabilitat gestionant uns recursos. I amb aquests recursos hem de fer possible un edifici que sigui útil als usuaris, que són els qui el faran servir. Pensar en l’usuari (els alumnes) ignorant al teu client (en aquest cas el Consorci d’Educació de Barcelona) seria un error. Sembla que els interessos van alineats, i en gran part és així. Però cal ser conscient dels dos papers: client i usuari.

Pel fet de treballar conjuntament constructora i equip de disseny, el repte és fer un projecte viable, que respongui a l’optimització dels recursos econòmics i prevegi una execució amb garanties.

I finalment, en termes estètics, darrere de tot projecte sempre hi ha la filosofia de què tot sembli que no podia ser d’una altra manera. Que tot té la dimensió que ha de tenir. Som molt crítics en tot allò que pugui ser superflu en un projecte. Creiem que és un acte de responsabilitat.

 

  • Un punt destacable del projecte és el sistema constructiu. Es tracta d’un sistema industrialitzat. Quins avantatges presenta aquesta metodologia?

 

Els avantatges d’aquesta metodologia normalment són la reducció dels temps en l’execució d’obra, així com la garantia de qualitat d’allò executat a taller. En el nostre cas, amb l’estructura de CLT, el que tindrem és una execució de l’estructura molt ràpida en obra que ens permetrà, sense estintolaments, alternar de seguida altres fases d’execució.

 

  • S’utilitzaran plaques fotovoltaiques?

 

Ara mateix estem pendents de confirmar si s’haurà d’aplicar el Protocol de l’Ajuntament de Barcelona per Edificis Públics. En el cas que els fons d’aquesta obra siguin públics, llavors sí seguirem el protocol i aprofitarem el màxim de coberta per instal·lar-hi plaques fotovoltaiques.

De fet, ara mateix s’estan col·locant plaques en un dels edificis del centre, però en no disposar d’un pla director que integri tot el conjunt, cada intervenció s’estudia independentment. És un tema que està obert i en estudi amb el Consorci i l’Agencia d’Energia de Barcelona.

 

  • Treballar en un projecte escolar requereix consideracions especials?

 

Evidentment, cal considerar que els usuaris de l’edifici són nens. En part, aquest fet ja queda reflectit en la guia de construcció de centres educatius, que ho tradueix a mínims i límits i condicionants. Per altra banda, la gent del Consorci d’Educació de Barcelona tenen una gran cura al respecte, implicant-se molt en el programa des de la seva visió global i transversal. I també amb l’equip d’OIC Penta, que tenen molta experiència en el sector.

 

  • La nova escola vol ser un referent?

 

Queda molt bonic dir que vols ser un referent. Molt polític. Però no siguem naïfs. Aquest projecte busca fer viable, amb uns recursos econòmics limitats, un repte d’emplaçament i programa. I vol fer-ho amb un resultat que ompli d’orgull l’escola Antaviana, que és un centre molt potent a nivell de barri.

Aquest projecte vol relacionar l’Ateneu amb l’escola i amb la plaça, creant equipament públic. I no només ho vol: sinó que ho farà. És un projecte que vol ser educat, no espectacular. Però no passarà desapercebut en termes de significació.

 

  • En quina fase s’està ara? Quins són els timings?

 

Ara mateix hem presentat el projecte bàsic i estem gestionant amb tots els organismes implicats els diferents aspectes que influeixen en el projecte. Estem estudiant el projecte executiu mà a mà amb qui serà el cap d’obra i amb els industrials previstos, per tal de tenir un document útil per tothom.