Manteniment

Manteniment d’espais, edificis i escultures

El manteniment és una de les àrees d’especialització d’OIC Penta. Per la qualitat, el rigor i la professionalitat, la companyia és requerida en projectes que impliquen la cura i la protecció de les construccions públiques.

Així, OIC Penta té una funció destacada a Barcelona, ciutat en la qual realitza treballs de manteniment regulars. El Park Güell, els monuments de la ciutat, el mobiliari urbà, les escoles públiques i els centres d’atenció als animals dins de l’àmbit comarcal son supervisats per aquesta empresa.

[thememove_button text=”Contacta amb nosaltres” url=”https://oic-penta.com/contactar/”]

Quins son els objectius de manteniment d’edificis?

La funció bàsica del manteniment d’edificis és conservar la construcció en un estat similar al que va ser concebut i implica tasques que protegeixen i fomenten la seguretat al seu interior. Un edifici en el qual es realitzen inspeccions periòdiques, tant de les instal·lacions com de les estructures, és una construcció amb menor probabilitat de causar riscos i provocar incidents.

Hi ha dues grans categories, que es diferencien segons el moment en què es realitzen les intervencions:

  • Manteniment preventiu de construccions

Fase prèvia. Agrupa inspeccions i revisions periòdiques que impedeixen els problemes que podrien derivar-se del descuit de l’estructura o de les instal·lacions de l’edifici. Els treballs de manteniment preventiu eviten unes despeses majors, atès que unes instal·lacions més eficients aconsegueixen que els edificis aprofitin millor tots els seus recursos. És aconsellable fer una planificació prèvia d’aquestes tasques establint cicles adaptats a les característiques úniques de l’edifici i els seus elements.

  • Manteniment correctiu d’edificis

Etapa posterior al manteniment preventiu. Inclou actuacions que busquen corregir les patologies i problemes evidents dels edificis. A més de preservar, el manteniment correctiu també aconsegueix modernitzar l’immoble amb instal·lacions més còmodes i adaptades a cadascuna de les èpoques.

Tot i que el manteniment d’edificis normalment integra intervencions puntuals, i de dimensions inferiors que els projectes de rehabilitació d’edificis, la seva importància no és per això, menor. En moltes ocasions resulten treballs complementaris perquè un manteniment deficient provoca accions futures d’un abast notable.

empresas de mantenimiento integral de edificios

Conservació dels béns de la ciutat

Les tasques de manteniment d’edificis posen en valor el patrimoni de la ciutat perquè tenen la capacitat de conservar la història i donar-li la seva justa rellevància en el moment actual. OIC Penta treballa amb l’Administració Pública de Barcelona preservant alguns dels edificis protegits com a béns culturals de la Ciutat Comtal.

Per la seva professionalitat, compromís i experiència dins d’aquesta àrea, OIC Penta també està especialitzada a executar projectes de protecció de monuments i mobiliari urbà de Barcelona.